Thorbeckeplein

Robert Long

Music and Lyrics: Robert Long

English translation


(Back) to my home page

(Back) to my main lyrics page


'k Heb je ontmoet op het Thorbeckeplein
je wachtte op iets blijkbaar, stond er voor niets blijkbaar
je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn
We keken en wachtten wat, praatten en lachten wat
toen ik je vroeg: Ga je mee, zei je: Fijn,
en miste je laatste trein

Na het ontbijt zei je: 'k Ga nu dan maar
't was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw
uren nog rook ik de geur van je haar
Ik lachte en floot die dag, god, ik genoot die dag
'k Voelde me beter dan sedert een jaar
totdat ik je zag... met haar

Ik zag jullie vaker, een vrouw met d'r vent
Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld
ook je adres was me toen niet bekend.
Eensklaps daar belde je, huilend vertelde je
dat je soms vreselijk moedeloos bent
en dat je daar nooit aan went.

Zo gaan we door en ik wen d'r maar aan
Maanden verstom je weer, plotseling kom je weer
meestal alleen als je niet verder kan
Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je
kun je het leven dan 's morgens weer aan
dan ga je weer terug....naar je vrouw


Thorbeckeplein (Thorbeckesquare)

I've met you on the Thorbeckeplein
Obviously you were waiting for something, obviously you were waiting for nothing
You seemd to be so brokenhearted and lonely
We looked at each other and waited a while, we talked and laughed a little
When I ask you to join me you said: That's fine
And you missed the last train home

After breakfast you said: Well, I'll be going then
I like it very much here, now bye, I'll call you soon
For hours and hours I still smelled the perfume of your hair
I smiled and whistled all day, god, I enjoyed that day
I hadn't felt better for more than a year
Untill I saw you again...with her

I saw you both more often, a woman and her guy
At first I felt so warm, now I felt poorly
I didn't know your adress at that time
Suddenly a phone call from you, you told me crying
that sometimes you feel so dejected
And that you'll never get used to that

And this way we continue and I'll get used to it
For months I don't hear from you, suddenly you're there again
Most of the times if you just can't go on
Then I caress and embrace you, comfort and warm you
And then if you can cope with life again
The you go back...to your wife