Enter the clowns


(Back) to my International Film Festival Rotterdam page

(Back) to my film page

(Back) to my home page


Director: Cui Zi'en
Writer: Cui Zi'en (novel)
Country: China
Year: 2001
Duration: 82 minutes
Also known as: Choujue dengchang
Cast:
- Cui Zi'en : The dying father
- Chen Bing
- Na Ren Qi Mu Ge
- Yu Bo
- Yu Xiao Yu
Story: 'Enter the clowns' unfolds as a succession of episodes, from a disturbing confrontation between a young man and his gender-bending parent, where the young man grants a final sexual request to his dying father (who insists on being called mom), to the Fassbinder-inspired "Nana Changes into a Woman," to a series of sketches involving gay desire. Realism is not for Cui Zi'en, who intertwines long takes, mundane action, and non-professional acting ã la Warhol with a more baroque, whimsical, surreal but also darker inspiration.
Verhaal: 'Enter the clowns' openbaart zich als een opeenvolging van gebeurtenissen, van een verstoorde confrontatie tussen een jonge man en zijn gender-bending ouder, waar de jonge man aan het laatste seksueel verzoek van de stervende vader (die er op staat om ma genoemd te worden) voldoet, tot een door Fassbinder geinspireerde "Nana verandert in een vrouw", tot een serie sketches die gaan over homoseksueel verlangen. Cui Zi'en is niet iemand die realisme is zijn films brengt; hij vermengt lange shots, alledaagse gebeurtenissen en niet-professioneel acteren ã la Warhol met een meer barokke, grillige, surrealistische maar ook donkerder inspiratie.