Sexual Dependency


(Back) to my home page

(Back) to my International Film Festival Rotterdam page


Director: Rodrigo Bellot
Writers: Rodrigo Bellot and Lenelle N.Moise
Year: 2003
Country: Bolivia / USA
Also known as: Dependencia sexual
Cast:
- Alexandra Aponte : Jessica
- Ronald Flores : Josue
- Maria Elva Saucedo : Isabel
- Rodolfo Quizbert : Professor
- Javier Yabeta : Brother
- Arturo Lora : Father
- Charito Rojas : Mother
- Franco Nogales : Mr. Lopez
- Elba Flores : Mrs. Lopez
- Matt Cavenaugh : Sean
- Matthew Guida : Tyler
- Roberto Urbina : Sebastian
- Rodrigo Mendez Roca : Fabian
- Pablo Fernandez : Joaquin
- Carlos Rocabado : Dante
- Ignacio Ichazo : Chichito
- Eliana Sosa : Camila
Story: The film explores the rituals, and conflicts of a poor, Bolivian-born girl, a rich, young (closeted gay) guy leaving Santa Cruz for university in New York, a Colombian boy visiting his cousin in Bolivia, a black female college student in New York and a model/football player at the same University. Thematically structured around issues of femininity, masculinity, virginity, rape and sexuality, the five stories draw upon each other as each character struggles to make sense of their own identity. With nothing in common (socioeconomic status, race, nationality, culture), except the desire to experience true intimacy, their stories are woven together through an underwear ad campaign.
Verhaal: De film exploreert de rituelen en conflicten van een arm meisje dat in Bolivia geboren is, een rijke, jonge (stiekem homoseksuele) knul die Santa Cruz verlaat om in New York naar de universiteit te gaan, een Colombiaanse jongen die zijn neef in Bolivia bezoekt, een zwarte studente in New York en een model/rugbyspeler op de zelfde universiteit. Thematisch gestructureerd rond onderwerpen als vrouwelijkheid, mannelijkheid, maagdelijkheid, verkrachting en seksualiteit komen hun verhalen steeds nader tot elkaar, terwijl ieder karakter in de film zich inspant om zijn of haar eigen identiteit duidelijk te krijgen.
Zonder dat ze overeenkomsten hebben (zoals sociaal-economische status, ras, nationaliteit en cultuur), behalve dan hun verlangen om echte intimiteit te ervaren, komen hun verhalen bij elkaar door een reclamecampagne voor ondergoed.