Head on


(Back) to my homepage

(Back) to my filmpage


Director: Ana Kokkinos
Writers: Ana Kokkinos, Andrew Bovell, Mira Robertson, Christos Tsiolkas (novel : Loaded)
Country: Australia
Year: 1998
Cast:
- Alex Dimitriades : Ari
- Paul Capsis : Johnny
- Julian Garner : Sean
- Elena Mandalis : Betty
- Tony Nikolakopoulos : Dimitri
- Damien Fotiou : Joe
- Eugenia Fragos : Sophia
- Dora Kaskanis : Dina
- Marķa Mercedes : Tasia
- Alex Papps : Peter
- Vassili Zappa : Vassili
- Andrea Mandalis : Alex
Story: The nineteen-year-old Ari struggles with both his sexual identity and his Greek family. Ari despises his once-beloved parents, former radical activists, for having entombed themselves in insular tradition. Ari is obsessed with gay sex, though he does make a unenthusiastic attempt to satisfy the sister of one of his best friends. At the same time, he's facing problems with his traditional Greek parents, who have no clue about his sexual activities.
Verhaal: De negentienjarige Ari ligt overhoop met zowel zijn seksuele identiteit als zijn Griekse familie. Ari veracht zijn eens geliefde ouders, voormalige radicale activisten, omdat ze zichzelf opgesloten hebben in de geisoleerde traditie. Ari is geobserdeerd door homoseks, ondanks dat hij een onenthousiaste poging doet om de zus van een van zijn beste vrienden te bevredigen. Tegelijkertijd heeft hij moeilijkheden met zijn traditionele Griekse ouders, die geen idee hebben van zijn seksuele activiteiten.
Soundtrack:
Official Website: www.palace.net.au/headon.htm
Available on: Video & DVD