Le Fate ignoranti


(Back) to my home page

(Back) to my film page


Director: Ferzan Ozpetek
Writers: Ferzan Ozpetek and Gianni Romoli
Year: 2001
Country: Italy / France
Also known as: His secret life / Tableau de famille / The Ignorant Fairies
Cast:
- Margherita Buy : Antonia
- Stefano Accorsi : Michele
- Serra Yilmaz : Serra
- Gabriel Garko : Ernesto
- Erika Blanc : Veronica
- Andrea Renzi : Massimo
- Koray Candemir : Emir
- Lucrezia Valia : Mara
- Filippo Nigro : Riccardo
- Ivan Bacchi : Luciano
- Maurizio Romoli : Angelo
- Carmine Recano : Israele
- Luca Calvani : Sandro
- Rosaria De Cicco : Luisella
Story: Antonia's husband Massimo is killed by a car. She gets depressed until she learns he had been cheating on her with a man. Following her newly born curiosity for life, she goes to see her husband's lover, Michele, and finds a huge apartment that he shares with gay and transgendered friends, including a Turkish immigrant and a prostitute. Antonia is reluctant to tell these people of her relationship to the dead man, but needs prompting to move on to a new phase of her life.
Verhaal: De man van Antonia, Massimo, komt om als hij wordt overreden door een auto. Antonia komt in een depressie totdat zij er achter komt dat hij een verhouding had met een man. Als ze haar nieuw gevonden nieuwsgierigheid voor het leven achterna gaat, gaat ze op bezoek bij haar man's relatie, Michele, en komt terecht in een groot apartement die hij deelt met homoseksuele en transgender vrienden, inclusief een Turkse immigrant en een prostituee. Antonia voelt er niet veel voor om deze mensen over haar relatie met de dode man te vertellen, maar moet in beweging worden gezet om verder te gaan naar een nieuwe fase in haar leven.
Available on: DVD