Claire of the moon


(Back) to my homepage

(Back) to my film page


Director: Nicole Conn
Writer: Nicole Conn
Country: USA
Year: 1992
Cast:
- Trisha Todd : Claire Jabrowski
- Karen Trumbo : Dr. Noel Benedict
- Faith McDevitt : Maggie
- Craig Damen : Brian
- Leslie Hidula : Erika
- Caren Graham : Tara
- Sheila Dickenson : B.J.
- Patricia Blem : Arrow
- Melissa Mitchell : Adriennce
- Gathering Marbet : Amy
- Sherilyn Lawson : Lynn
Story: Claire Jabrowski is a straight girl from Los Angeles with a penchant for bar pick-ups and uncommitted sexual encounters with men. Dr. Noel Benedict is lesbian with a taste for tragedy. Claire and Noel are assigned a cabin together at a writers' retreat for women. Both are published authors of some renown; one is a novelist and the other a psychoanalyst. They are as different from one another as cats and dogs. They squabble through most of the movie, being incompatible roommates who constantly rub each other the wrong way.
Verhaal: Claire Jabrowski is een heteroseksueel meisje uit Los Angeles met een voorliefde voor het oppikken van mannen in bars en seksuele contacten zonder verdere verplichtingen. Dr. Noel Benedict is lesbisch schept er genoegen in overal een drama in te zien. Claire en Noel krijgen samen een hut toegewezen op een schrijvers rustplaats voor vrouwen. Beide hebben boeken uitgegeven en zijn van enige bekendheid; de een schrijft romans en de ander is een psychoanaliste. Ze verschillen in alle opzichten van elkaar. Ze liggen het grootste deel van de film met elkaar overhoop omdat deze kamergenoten tegengesteld zijn die elkaar constant tegen de haren in strijken.
Available on: Video & DVD
Soundtrack: