Bright future


(Back) to my home page

(Back) to my International Film Festival Rotterdam page


Director: Kiyoshi Kurosawa
Writers: Kiyoshi Kurosawa
Year: 2003
Country: Japan
Also known as: Akarui Mirai / Jellyfish alert
Duration: 115 minutes
Cast:
- Jo Odagiri : Yuji Niimura
- Tadanobu Asano : Mamoru Arita
- Tatsuya Fuji : Mamoru's father Shinichiro
- Takashi Sasano : Fujiwara
Story: Handsome Yuji Niimura works part-time at a laundry with his pal, Mamoru Arita. Mamoru keeps a deadly poisonous red jellyfish as a pet. Boss Fujiwara wants to promote the two to full-time employees and tries to take on a more paternal role, inviting them to his home for dinner, borrowing CDs and so on. When he tries to pet the jellyfish at Mamoru's house the young men don't warn him. The next day, Fujiwara realizes his life was in danger and fires Mamoru. At night, Yuji goes to the Fujiwara home to get revenge, but is too late. Mamoru has already left most of the family dead. Mamoru is stuck in jail and Yuji is stuck with the jellyfish and gets befriended with Mamoru's father.
Verhaal: De knappe Yuji Niimura werkt part-time in een wasserette met zijn maat, Mamoru Arita. Mamoru houdt een giftige rode kwal als huisdier. Hun baas Fujiwara wil de twee laten promoveren tot vaste krachten en probeert een vaderlijke rol voor hen te spelen: hij nodigt hen thuis uit voor eten, leent hen CD's etc. Wanneer hij thuis bij Mamoru de kwal probeert te aaien, waarschuwen de jongemannen hem niet. De volgende dag begrijpt Fujiwara dat zijn leven in gevaar was en ontslaat hij Mamoru. Yuji gaat 's avonds naar het huis van Fujiwara om wraak te nemen, maar Mamoru was hem voor en heeft het grootste deel van de familie omgebracht. Mamoru komt in de gevangenis en Yuji zorgt voor de kwal en wordt bevriend met de vader van Mamoru.