Voorjaar (Amsterdam)

Muziek: Frans Bakker; Tekst: Frans Bakker / Herman Schulte

Frans Bakker

Back to my homepage

English translation

Je ging in Amsterdam studeren
Je kwam uit een gegoed milieu
en pa zag je graag verder leren
Maar voor jou was het meer dan dat
Je zocht de vrijheid van de grote stad

Je wist niet goed waar te beginnen
Waar kwamen jongens zoals jij?
In kroegen die je zag van binnen
Was er wel eens iemand bij
Waarvan je dacht: 'zou dat er een zijn?'

Amsterdam, het uitgaansleven
Amsterdam, waar zo veel kon
Amsterdam, de tolerantste sinds Berlijn, waar het begon

't gebeurde zomaar op het Damrak
hij keek je aan en bleef toen staan
Niet eens verbaasd dat hij je aansprak
ben je met hem meegegaan
De allereerste stap had je gedaan

Hij heeft je de weg gewezen
naar de Bolero Bar en naar Circuit
en andere clubs alleen voor leden
Waar eenmaal bekend geraakt
je nieuwe vrienden hebt gemaakt

Amsterdam, het nichtenleven Amsterdam, waar zoveel kon Amsterdam, de tolerantste sinds Berlijn, sinds het begon

Je las de kranten en opinies
De halve wereld stond in brand
Maar wij hadden de waterlinie
en Wilhelmina zei nogmaals:
"Het Nederlandse volk blijft stipt neutraal"

Je werd verliefd in voorjaar '40
de mooiste lente van de eeuw
je sliep bij hem en was gelukkig
en in die eindeloze tijd voelde jij je eindelijk ....bevrijd

Springtime (Amsterdam)

You went to Amsterdam to study
You came from the well-to-do class
Your father hoped you would go on studying
But for you there was more to it
You were seeking for the freedom of the big city

You didn't know where to start
Where did boys like you go?
In bars that you frequented
There sometimes was someone
Of whom you thought: "Is he one too?"

Amsterdam, the night life
Amsterdam, with so many possibilities
Amsterdam. the most tolerant city since Berlin, where it all began

It just happened on the Damrak (Rob: street in Amsterdam)
He looked at you and stood still
Not even amazed that he approached you
You accompanied him
And made the very first step

He has shown you the way
To the Bolero Bar and to Circuit
and other clubs, just for members
Where once you were familiar
You made new friends

Amsterdam, the queer life Amsterdam, where so many possibilities Amsterdam, the most tolerant since Berlin, since the beginning

You read the papers and opinions
Half the world was on fire
But we had the Waterline
en Queen Wilhelmina kept repeating:
"The Dutch people will stay neutral"

You fell in love in springtime 1940
The most beautifull springtime of the century
You slept with him and you were happy
and in those endless times you finally felt....liberated