Sorry dat ik besta (1977) / Romeo en Julius (2001)

Muziek: Harry Bannink; tekst: Annie M.G. Schmidt

Willem Nijholt (1977)/Paul de Leeuw (2001)

Back to my homepage

English translation

Uit de musical 'Foxtrot', die speelt in de (19)dertiger jaren en zoals die in 2001 / 2002 wordt uitgevoerd in o.a. het (oude) Luxor Theater in Rotterdam, met o.a. Paul de Leeuw, Jenny Arean en Sanne Wallis de Vries.

Al die honderduizend liedjes
Waar je mee wordt overspoeld
Songs en hits en melodietjes
Die zijn nooit voor ons bedoeld
Elke schlager, ieder wijsje
Altijd jongen, altijd meisje
I love you en ik hou van jou
Altijd man en altijd vrouw
Ieder vers en elke aria:
Romeo en Julia

Want zo is het toch, mijn jongen,
Nooit is er een lied gezongen
Over de verboden kus
Van Romeo en Julius
Want daar zijn we nog niet aan toe -
Taboe, Taboe -
Geen aria's, nooit aria's
Voor de paria's

Veeg ons maar weg
Wrijf ons maar uit
We zijn een vlek op 't schone tafellaken
Van de nette erotiek
Voor ons geen achtergrondmuziek
Maar de stilte en de schaduw
Van het portiek

Liedjes klinken om ons heen
Zo gewoon en zo algemeen
Als confectie van C&A
Altijd Romeo, altijd Julia
Daar is de liefde voor bedoeld
Romeo en Julia
En dit is wat je denkt en voelt:
Sorry dat ik besta

Nooit in de zon,
Nooit in het licht,
Nooit op een feestje met ontroerde ouders.
Geen serpetines, versierde tent,
Geen tranen en geen sentiment,
Voor ons geen smachtende violen
Bij 't happy end

Er moest toch een liedje zijn,
Al was 't alleen maar een refrein,
Al waren 't maar vijf regeltjes,
over Romeo en Julius

Maar daar zijn we nog niet aan toe -
Taboe, Taboe -
Geen aria's, nooit aria's
Voor de paria's

Maar over veertig jaar, wie weet,
Staan er liedjes in de hitparade,
Niet alleen maar over hij en zij,
Maar ook over hij en hij,
Liedjes over hem en hem,
Zonder aarzeling of rem
Dan zingt iedere romanticus
Heel gewoon, zo is het dus
Romeo en Julius

Sorry for existing

From the musical 'Foxtrot', which is situated in the 1930's and which has a revival in 2001 in a.o. the (old) Luxor Theatre in Rotterdam.

All those hunderd-thousand songs
That you can hear every day
Songs and hits and melodies
They are never meant for us
Every evergreen, every tune
Always boy, always girl
I love you and 'ik hou van jou'
Always man and always woman
Every verse and every aria:
Romeo and Julia

That's the way it is, my boy
No song has ever been sung
About the forbidden kiss
By Romeo and Julius
We're not ready for that yet -
It's taboo, taboo -
No aria's, never aria's
For the pariahs.

Just wipe us out
Throw us away
We are the spot on the clean tablecloth
Of the tidy eroticism
For us no background music
But the silence and the shadow
Of a porch

There are songs all around us
So regular and so common
Like confection from C&A
Always Romeo, always Julia
That's what love is meant to be
Romeo and Julia
En this is what you think and feel:
Sorry for existing

Never in the sunlight,
Never during daytime,
Never at a party with touched parents.
No paper streamers, no decorated tent,
No tears and no sentiment,
For us no longing violins
At the happy end.

There must be a song somewhere,
If only just the refrain,
If only just five lines,
About Romeo and Julius

But we're not ready for that yet -
It's taboo, taboo -
No aria's, never aria's
For the pariahs.

But maybe in forty years, who knows,
There'll be songs in the hitparade
Not only about he and she
But also about he and he
Songs about him and him
Without hesitation or doubt
Then every romanticist will sing
That's the way it is
Romeo and Julius