Romeo en Julio

Jules de Corte

Tekst en muziek: Jules de Corte

(Back) to my homepage

English translation


Dat onze wederzijdse ouders ruzie hadden
En onophoudelijk elkanders naam bekladden
Sprak ons als kinderen niet zo bijzonder aan
Desniettemin was het ons absoluut verboden
Zo pertinent dat je haast zeggen kon: ten dode
Om ook maar even met elkander om te gaan

Tot wij op zekere keer die stalen regel schonden
Weliswaar niet met het vooropgezet idee
Onder het spelen hebben wij elkaar gevonden
Ook al beseften we ons dat toen nog geen van twee Ook al beseften wij dat toen nog geen van twee

Toen onze wederzijdse ouders daarvan hoorden
Vielen er thuis natuurlijk hele harde woorden
En onze straffen waren evenredig zwaar
Met tyrannie kun je een heleboel verdrukken
Alleen de waarheid is er nooit mee uit te rukken
En in het geheim kwamen we toch weer bij elkaar
Terwijl de avondlucht naar lentebloesem geurde
Terwijl de vogels liedjes zongen van de Mei
Was het dat in ons iets heel wonderlijks gebeurde
Je werd er droevig van en tegelijk zo blij
Romeo en Julio
Je werd er droevig van en tegelijk zo blij

We hebben heel wat spot en smaad moeten verdragen
De meeste deuren werden voor ons dichtgeslagen
De meeste mensen gunden ons slechts galg en rad
Tot wij tenslotte voor de tegenstand bezweken
En we vertrokken zijn naar onbekende streken
Om te gaan wonen in een verre vreemde stad
Men zegt: Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen
Maar voor de buitenbeentjes is dat toch niet waar
Wij hebben nooit meer een bericht van thuis gekregen
Maar zijn gelukkig heel gelukkig met elkaar
Romeo en Julio
We zijn gelukkig heel gelukkig met elkaar

Romeo and Julio


That our mutual parents quarreled
And continiously spoke bad about each other
Didn't concerne us children specially
Nevertheless it was absolutely forbidden
As strictly that you almost could say death would follow
To have contact - not even for a moment -

Untill at one certain time we broke this iron rule
Even though it wasn't planned
During playing together we found each other
Though we both didn't realise that at that time Though we both didn't realise that at that time

When our mutual parents heard about it
At home harsh words were spoken
Our punnishments were evenly heavy for both of us
With tyranny one can oppress a lot
Only truth will always survive
And we met secretly anyway
While evening air smelled of spring blossom
While birds sang in the month of may
There was something really miraculous happening in us
Which made you sad and meanwhile so happy
Romeo en Julio
Which made you sad and meanwhile so happy

We had to endure a whole lot of mockery and were subject to abuse
Most doors were closed to us
Most people hoped us to come to no good
Untill we finally had to succumb to the opposition
And we decided to move to unknown destinations
To go and live in a far and strange town
It's said that were love lives the Lord gives his blessing
But for the odd man out that's not true
We've never received any mail from home
But we're happily happy with each other
Romeo en Julio
We are happily happy with each other