Mensen zonder gladde ringen

Muziek/tekst : Anoniem

Willem Nijholt / Marius Monkau / Beer Bossu

(Back) to my homepageWij mensen zonder gladde ringen
Staan reeds aan zoveel lelijks bloot
Laat ons nu ook eens iets bedingen
Al zijn wij maar verstekelingen
En altijd in de boot


Is voor particuliere pretjes
Een eigen home iets ongewoons
Wij vragen dus beleefd en netjes
Waarom voor ons geen eigen flatjes
Desnoods maar tweepersoons


Er moet een ruime badcel wezen
Maar geen afzonderlijk boudoir
't mag klein zijn, want men zal ten deze
Gezinsuitbreiding zelden vrezen
Tenzij dan adoptoir


't zal minder advertenties geven
In de Toeristenkampioen
Wij moeten echter toch ook streven
Naar algemeen organisch leven
Ook buiten het seizoen


Het gaat niet aan ons te verdoemen
Waar zijn de Rechten van de Mens
Wij gaan ons er niet op beroemen
Laat ons elkaar geen mietje noemen
Ook wij zijn exemplaren van de Homo Sapiens


People without smooth rings

Music/lyrics : Anonymus

As sung by Willem Nijholt / Marius Monkau / Beer Bossu

Please note that this translation may be hard to understand, but actually I didn't understand much of the Dutch lyrics either.

We, the people without smooth rings
Are up against so many ugly things
Let us now stipulate some things
Even though we're just stowaways
And always on the boat


Is for private enjoyments
A home of our own something unusual
We ask politely and decent
Why no own apartments for us
As far as I'm concerned just for two


There must be a spacious bath
But no seperate place for ladies
It may be small, because in this situation
There will be seldom be addition to the family
Unless through adoption


There'll be less 'personals'
In the 'Toeristenkampioen' (= magazine)
We must also strive
For general organic life
Even out of season


It's not to be negative about ourselves
Where are the Human Rights
We are not going to take pride in
Let's call a spade a spade
We are also examples of the Homo Sapiens