Luister Anita


(tekst: R. Servaas, muziek: Coen van Orsouw)

Zangeres zonder Naam

Back to my homepage

English translation

Haar naam is Anita
Men noemt haar een 'diva'
Is bekend om haar schoonheid en zang
Maar in geloof en karakter
Beslist jaren achter
In haar hoofd zit een heel duivels plan
Zij wil vernielen dat leven
Ons door God eens gegeven
trekt van leer met de bijbel ter hand
Hoe laat zich dat rijmen
Wil dat homo's verdwijnen
En de vrouw net als vroeger slavin van de man

Maar beste vent hou gerust van je vriend
En strijd voor je rechten
Desnoods er voor vechten
Waar je zou van beschuldigd heb jij niet verdiend
Maar beste vent hou gerust van je vriend
En strijd voor je rechten
Desnoods er voor vechten
Waar je zou van beschuldigd heb jij niet verdiend

Zeg, luister Anita
Jij, de vrouw zonder weerga
Ik vraag je: heb jij soms een kind
Misschien dat na jaren
Jij zelf zult ervaren
Dat de liefde hem bindt aan een vrind
'K sta er niet van te kijken
Als hij jou zal verg'lijken
Met die Hitler uit dat Duitse land
Hij vervolgde de Joden
Deed niets dan hen doden
Dus bekeer je, Anita
Geef de homo's de hand

Maar beste vent hou gerust van je vriend
En strijd voor je rechten
Desnoods er voor vechten
Waar je zou van beschuldigd heb jij niet verdiend
Maar beste vent hou gerust van je vriend
En strijd voor je rechten
Desnoods er voor vechten
Waar je zou van beschuldigd heb jij niet verdiend

Listen, Anita

Her name is Anita
They call her a 'diva'
She's famous for her beauty and songs
In her belief and character
She's way behind (=old-fashioned)
She's working out this develish plan
She wants to destroy the life
Once given to us by God
She quots the bible
I just can't understand
She wants gay people to disappear
And the women back as slaves to their men

But dear guy, just keep lovin' your friend
And keep on fighting for your rights
If necessary even really fight for them
What she is accusing you of is something that you don't deserve
But dear guy, just keep lovin' your friend
And keep on fighting for your rights
If necessary even really fight for them
What she is accusing you of is something that you don't deserve

Now, listen Anita
You develish woman
I ask you: 'Do you have a child'
Maybe after some years
You'll find out
That he'll find love in a man
I won't be surprised
That that day he'll compare you
To that Hitler from Germany
Who pursued the Jews
And killed the most of them
So now be reformed
And shake hands with the gays.

So dear guy, just keep lovin' your friend
And keep on fighting for your rights
If necessary even really fight for them
What she is accusing you of is something that you don't deserve
So dear guy, just keep lovin' your friend
And keep on fighting for your rights
If necessary even really fight for them
What she is accusing you of is something that you don't deserve