Anders dan Anderen


Muziek: André van Duin/Jan Rietman, tekst: André van Duin

André van Duin

Back to my homepage

English translation


Toen ik erachter kwam da'k anders was dan anderen
En dat dat heel m'n leven lang niet zou veranderen
Maakte dat mij eerst wel een tikkeltje nerveus
Maar ja, het was nou eenmaal zo, ik had geen keus

In het begin dat wil ik zeker niet ontkennen
Was ook voor mij dat 'anders zijn' wel even wennen
Ik dacht: hoe moet ik 't ze thuis nou toch vertellen
Die gaan meteen een psychiater voor me bellen

En ook hoe zullen mijn vrienden het verwerken
Zo'n vette roddel hou je nooit binnen de perken
Dus ik besloot ik hou voorlopig mondje toe
Want ik voorzag een hoop gedonder en gedoe

Maar na een tijdje ging het toch een beetje knagen
Mijn vader ging zo af en toe voorzichtig vragen:
"Zeg jongen, wordt het onderhand nou niet 's tijd
Dat je thuis komt met een leuke vlotte meid"

Dus op een goeie dag toen wij aan tafel zaten
Trok ik de stoute schoenen aan, begon te praten
Ik zei: "ik weet niet goed hoe ik 't uit moet leggen"
Toen zij mijn moeder: "Kind, jij hoeft niets meer te zeggen"

"Ik heb het eigenlijk al een tijdje aan zien komen
Er komen vast geen mooie dames in jouw dromen
Maar ook al zul je dan nooit met een meisje trouwen
Ik en je vader blijven toch wel van je houden"

Er viel wel honderdduizend kilo van mijn schouders
De tranen biggelden bij mij en bij mijn ouders
Ik kon weer opgelucht en rustig ademhalen
Het had weer zin mijn verdere toekomst te bepalen

Maar 't gaat helaas niet overal zoals bij mij
Ik ken er ook die de wanhoop haast nabij zijn
Voor de familie of gewoon omdat 'het zo hoort'
Zijn ze een ander die hun eigen 'ik' vermoordt

Je hebt als mens pas in het leven kans van slagen
Als je door anderen wordt begrepen en verdragen
Met 'hoe ik leven wil' heeft niemand wat te maken
Ik schaam me niet, maar schreeuw het ook niet van de daken

Dus wees niet bang wanneer je anders bent dan anderen
En dat dat heel je leven lang niet zal veranderen
Kom uit de kast, langer ontkennen help geen fluit
Want dat je anders bent...want dat je anders bent....
Dat je anders bent dat maakt geen flikker uit

Different from the rest

When I found out that I was different from the rest
And that that wouldn't change as long as my life
It made me a little nervous at the beginning
But anyhow, I was that way, I had no choice

At the start - and I won't deny that -
I had to get used to that 'being different'
I thought: how am I gonna tell them this at home
They'll probably sent for a psychiatrist

And how shall my friends react?
Such a gossip will spread easely
So I decided to keep my mouth shut
Because I saw trouble ahead af me

But after some time
My father used to ask every now and then:
"Son, isn't it about time
for you to bring home a nice girl

So one day when we were sitting at the table
I plucked up my courage and began to tell them
I said: "I don't know how to explain this"
Then my mother said: "Son, you don't have to say anything more"

"I've been expecting this for some time now
You probably never dream about beautiful girls
But even though you'll never marry a girl
Me and your father will always love you"

It felt as if a lost a burden from my shoulders
Both me and my parents were in tears
I was relieved and could breath even again
It was worth thinking of the future again

But sadly it doesn't always go this way like with me
I know some people who are in despair
For their family or just because 'it's supposed to be that way'
They kill their own ego's

As a human being you can only succeed in life
If you're being understood and tolerated
Nobody has anything do with how I wanna live
I'm not ashamed, but I'm not on the barricades either

So don't be afraid when you're different from the rest
And that that wouldn't change as long as my life
Come out of the closet, it doesn't help denying
Because if you're different....if you're different...
If you're different isn't all that queer