SOCIALE KAART ROTTERDAM

Opvang mannen buiten Rotterdam

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

Opvang mannen buiten Rotterdam

Algemeen

 

Adressen voor slachtoffers huiselijk geweld en/of eerwraak of bedreiging vanwege homoseksualiteit:

Landelijk telefoonnummer : 0900 – 1 26 26 26

Regio Amsterdam – ASHG :  020 – 6 11 60 22

Regio Utrecht – Stichting Vieja : 030 – 2 59 98 14

 

De adressen voor opvang staan op alfabet van stad of streek. Let op: veel steden werken – net als Rotterdam – met regiobinding.

 

AMERSFOORT

 

Crisisopvang Amersfoort

Centraal Bureau Maatschappelijke opvang & vrouwenopvang
T.a.v. Vrouwenopvang
Van Asch van Wijckstraat 1 (postadres)
3811 LC Amersfoort
Bezoekadres:

Utrechtseweg 291
3818 EH Amersfoort

Tel: 033 – 4 61 18 24

Website: http://www.kwintes.nl/

De crisisopvang is bedoeld voor mensen die tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld door financiŽle problemen, maar ook door relationele of identiteitsproblemen. De crisisopvang is er voor iedereen vanaf 16 jaar, ook voor ouders met kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 5-3-2012)

 

AMSTERDAM

 

Meldpunt Amsterdam (Het Instroomhuis)

Zeeburgerdijk 215

1095 AC Amsterdam

Tel: 020 – 4 62 63 60

Website: http://www.instroomhuis.nl/

Het Instroomhuis is een centraal loket voor de maatschappelijke opvang in Amsterdam voor daklozen vanaf 23 jaar die de laatste twee jaar in Amsterdam gewoond hebben. Daarnaast heeft het Instroomhuis 40 slaapplaatsen. Er is de mogelijkheid voor tijdelijk onderdak voor een periode van maximaal 6 weken. Onderdak is ondersteunend aan het opzetten van een traject.

Aanmelding op werkdagen (behalve woensdag) van 9.30-12.00 uur bij DWI IJsbaanpad 9.

(gegevens gecontroleerd op 7-1-2011)

 

HVO Querido : Passantenverblijf

Poeldijkstraat 10
1059 VM Amsterdam
Tel: 020 – 5 12 77 00
Reserveren: 020 – 4 88 11 51
Fax: 020 – 5 11 05 19
E-mail:
aanmeldingen@hvoquerido.nl

Website: http://www.hvoquerido.nl/passantenverblijf.html

Het passantenverblijf verschaft per nacht onderdak aan een wisselende groep van 75 op straat levende mensen, 63 mannen en 12 vrouwen.

Dit is inclusief twee crisisbedden en twee bedden ten behoeve van het ambulant medisch team van de GGD.

(gegevens gecontroleerd op 18-7-2012)

 

ARNHEM

 

Crisisopvang Arnhem

Eusebiusbuitensingel 33

6828 HW Arnhem

Tel: 026 – 84 51 601

Fax: 026 – 44 50 225

Website: http://www.iriszorg.nl/voorzieningssoorten/crisisopvang

De Crisisopvang biedt tijdelijk onderdak, ondersteuning en begeleiding aan mensen die vanwege psychische of sociale problemen, noodsituaties of een combinatie van problemen plotseling zonder onderdak raken. Het gaat om gezinnen, alleenstaanden en echtparen. De opvang heeft een lokale, regionale en landelijke functie. Er zijn 28 plaatsen.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2011)

 

Nachtopvang Arnhem (IrisZorg)

Rijnkade 86

6811 HD Arnhem

Tel: 026 – 4 43 89 08

Fax: 026 – 4 43 26 37

Website: http://www.iriszorg.nl/adressen/nachtopvang-arnhem

Mensen die niet over eigen onderdak beschikken, krijgen hier een bed. Er zijn 40 slaapplaatsen. Aanmelding kan tussen 19.30 en 22.00 uur aan de balie. Vanaf 22.00 tot 08.00 uur is alleen telefonische aanmelding mogelijk in noodsituaties. Tussen 09.30 en 17.00 uur kan men zich aanmelden bij de dagopvang.

(gegevens gecontroleerd op 8-3-2011)

 

Stoelenproject De Duif

Spoorwegstraat 11

6828 AM Arnhem

Tel: 026 – 4 43 40 81

Gratis opvang met een sobere slaapplaats en broodmaaltijd. Alleen geopend van half oktober tot half april. 18 plaatsen (matrassen).

(gegevens gecontroleerd op 27-2-2011)

 

BAVEL

 

‘t Koetshuis

Baronielaan 84 (tijdelijke locatie)

4818 RC Breda

Academiesingel 46 (tijdelijke locatie)

4811 AD Breda

Tel: 076 – 5 64 50 50 (tijdelijk via hoofdkantoor)

E-mail: koetshuis@smobreda.nl

Website: http://www.smobreda.nl/

Crisisopvang met 32 bedden voor mannen en vrouwen met of zonder kinderen. In principe regiogebonden.

(gegevens gecontroleerd op 9-3-2012)

 

BENNEKOM

 

Johanniter Opvang

Pasteurlaan 6 - 8

6721 BH Bennekom

Tel: 0318 – 41 95 19

Website: http://www.johanniteropvang.nl/

Tijdelijke opvang, huisvesting en begeleiding voor mensen in noodsituaties.

(gegevens gecontroleerd op 19-12-2011)

 

BURGUM (FRIESLAND)

 

Zienn Crisisopvang Blijenhof

Prinses Margrietstraat 63

9251 HB Burgum

Tel: 0511 – 46 16 79

Website: http://www.zienn.nl/

Opvang gezinnen en alleenstaanden.

(gegevens gecontroleerd op 18-2-2011)

 

DEN BOSCH

 

Maatschappelijk Opvang Den Bosch

Crisisopvang

Jan Pallachstraat 30

’s Hertogenbosch

Tel: 073 – 6 92 59 71

Fax: 073 – 6 80 40 99

E-mail: info@modenbosch.nl

Website: http://www.modenbosch.nl/

De crisisopvang is er voor mannen, vrouwen, gezinnen, (echt)paren en jongeren vanaf 18 jaar die in een noodsituatie verkeren en dakloos zijn.

(gegevens gecontroleerd op 9-3-2012)

 

DEN HAAG

 

Centraal CoŲrdinatie Punt (CCP) Den Haag

Laan van Meerdervoort 55

2517 AG Den Haag

Tel: 070 – 3 53 72 91

E-mail: ccp@denhaag.nl

Website: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Centraal-Coordinatie-Punt.htm

Open: maandag tot en met vrijdag van 11.00-15.00 uur.

Meldpunt voor daklozen uit de regio Den Haag.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2012)

 

Kessler Stichting

Postbus 371

2501 CJ Den Haag

Tel: 06 – 41 97 33 66 (Bureaudienst)

Tel: 070 – 3 88 95 04 / 070 – 3 05 32 10 (Zamenhof)

Website: http://www.kesslerstichting.nl/

Voor de acute hulp (alleenstaanden, mannen of vrouwen met kinderen) zijn er 6 plaatsen voor crisisopvang beschikbaar.

De Kessler stichting werkt regio-gebonden.

(gegevens gecontroleerd op 19-2-2011)

 

Nachtopvang Leger des Heils

Binckhorstlaan 115

2516 BA Den Haag

Tel: 070 – 3 83 93 13

Fax: 070 – 3 85 47 72 

E-mail: info@legerdesheilsdenhaag.nl

Website: http://www.legerdesheilsdenhaag.nl/

Nachtopvang voor dakloze mannen en vrouwen.

(gegevens gecontroleerd op 3-3-2011)

 

Stichting de Wende – Den Haag

Postbus 85711

2508 CK Den Haag

Tel: 070 – 3 92 57 74

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Bij dringende gevallen kan dat nummer ook gebeld worden buiten de genoemde tijden.

Website: http://www.stichtingwende.nl/

Stichting De Wende biedt sinds september 2008 mannenopvang bij slachtoffers huiselijk geweld en/of eerwraak of bedreiging vanwege homoseksualiteit.

Let op: De hulp van De Wende richt zich op mensen uit de regio.

(gegevens gecontroleerd op 7-1-2011)

 

DEVENTER

 

Crisisopvang Deventer

Polstraat 75-79

7411 KX Deventer

Tel: 0570 – 21 20 00

Fax: 0570 – 64 52 07

Website: http://www.iriszorg.nl/voorzieningssoorten/crisisopvang

Deze Crisisopvang biedt tijdelijk onderdak, ondersteuning en begeleiding aan mensen die vanwege psychische of sociale problemen, noodsituaties of een combinatie van problemen plotseling zonder onderdak raken. Het gaat om gezinnen, alleenstaanden en echtparen. Er zijn 15 plaatsen, verdeeld over 13 kamers. Er geldt een maximum verblijfsduur van zes weken.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2011)

 

DOETINCHEM

 

Crisisopvang Doetinchem

Kapoeniestraat 9 – 05

7001 CB Doetinchem

Tel: 0314 – 38 00 56

Fax: 0314 – 38 00 57

Website: http://www.iriszorg.nl/voorzieningssoorten/crisisopvang

De Crisisopvang biedt tijdelijk onderdak, ondersteuning en begeleiding aan mensen die vanwege psychische of sociale problemen, noodsituaties of een combinatie van problemen plotseling zonder onderdak raken. Er is bij deze Crisisopvang plaats voor twintig volwassenen.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2011)

 

EINDHOVEN

 

Neos – Crisisopvang Odulpha

Barrierweg 178

5622 CP Eindhoven

Tel: 040 – 2 57 24 20 / 2 51 13 44

Fax: 040 – 2 51 24 70

E-mail: odulpha@st-neos.nl

Website: http://www.st-neos.nl/

Aanmelden via Vraagpunt: 040 – 2 95 04 56

Tijdelijk opvangadres voor mensen die in een bedreigde of acute crisissituatie zijn terechtgekomen. De redenen daarvoor kunnen sterk uiteenlopen: huisuitzetting, relatieproblemen, verslaving of andere sociale en maatschappelijke problemen. Tevens biedt Odulpha tijdelijke opvang voor zwerfjongeren.

Odulpha is toegankelijk voor mannen, vrouwen, (echt-)paren en (eenouder)gezinnen met kinderen. Werken met regiobinding!

(gegevens gecontroleerd op 2-3-2012)

 

EMMELOORD

 

Noodopvang Emmeloord

IJsselmeerlaan 214

8304 GN Emmeloord

Tel: 085 – 4 01 00 60

Website: http://www.kwintes.nl/

De noodopvang is bedoeld voor mensen die tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben en is er voor iedereen vanaf 16 jaar, ook voor ouders met kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 5-3-2012)

 

GOUDA

 

Leger des Heils Gouda

Het Kompas

Ruys de Beerebroucklaan 2

2805 ER Gouda

Tel: 0182 – 55 13 75

Fax: 0182 – 55 14 24

Website: http://www.legerdesheils-mcr.nl/

Het Kompas maakt deel uit van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam van de stichting Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) van het Leger des Heils.

Het Kompas heeft een multifunctioneel karakter en biedt onderdak, ondersteuning en faciliteiten aan dak- en thuisloze mannen, vrouwen en gezinnen in de regio Midden-Holland. De Crisisopvang heeft 16 plaatsen.

(gegevens gecontroleerd op 19-2-2011)

 

HILVERSUM

 

Passantenverblijf De Cocon

Neuweg 95

1214 GN Hilversum

Tel: 035 – 6 46 03 00

Website: http://www.coconhilversum.nl/

Het passantenverblijf biedt plaats aan 12 passanten (m/v). Passanten uit de eigen regio (Gooi en Vechtstreek) krijgen voorrang op mensen buiten de regio. De Cocon biedt plaats aan maximaal 4 personen voor noodopvang. Deze zijn bedoeld voor mensen in acute nood.

(gegevens gecontroleerd op 1-3-2012)

 

De Vluchtheuvel

Neuweg 89

1214 GN Hilversum

Tel: 035 – 6 23 18 07

Website: http://www.vluchtheuvel.net/

Crisisopvang. De Vluchtheuvel biedt onderdak aan mannen, vrouwen en kinderen die om wat voor reden dan ook dakloos zijn geworden. Ze hebben 10 ťťnpersoonskamers en drie tweepersoonskamers.

(gegevens gecontroleerd op 1-3-2012)

 

LEEK (GRONINGEN)

 

Zienn Crisisopvang Den Eikelaar

Oldebertweg 61 (postadres)

9351 PC Leek

Tel: 058 – 8 45 33 00

Website: http://www.zienn.nl/

Opvang gezinnen en alleenstaanden.

(gegevens gecontroleerd op 18-2-2011)

 

LEIDEN

 

De Binnenvest – Crisisopvang

Rembrandtstraat 12

2311 VW Leiden

Tel: 071 – 5 13 35 49

Fax: 071 – 5 14 68 82

Website: http://www.debinnenvest.nl/

(gegevens gecontroleerd op 25-2-2011)

 

LELYSTAD

 

Crisisopvang Lelystad

Malzwin 27

8223 XG Lelystad

Tel: 0320 – 24 77 72

Fax: 0320 – 22 72 16

Website: http://www.iriszorg.nl/voorzieningssoorten/crisisopvang

Onze Crisisopvang bestaat uit een 24-uurs opvang, begeleiding en hulpverlening aan personen in een bedreigende of acute crisissituatie van psychosociale aard. Het  gaat hierbij om mannen en vrouwen vanaf 18 jaar en (eenouder-) gezinnen die niet door hun eigen omgeving of overige hulpverleningsinstanties adequaat opgevangen kunnen worden. Ze hebben 15 plaatsen verdeeld over 14 kamers. Er geldt een maximumverblijfsduur van drie maanden.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2011)

 

NIJMEGEN

 

Crisisopvang Nijmegen

Uranusstraat 24

6543 XS Nijmegen

Tel: 024 – 3 77 40 05

Aanmelden via Voordeur Iriszorg Zuid: 024 – 8 90 84 01

Fax: 024 – 3 73 11 62

Website: http://www.iriszorg.nl/voorzieningssoorten/crisisopvang

De Crisisopvang Nijmegen biedt tijdelijk onderdak, ondersteuning en begeleiding aan mensen die vanwege psychische of sociale problemen, noodsituaties of een combinatie van problemen  plotseling zonder onderdak raken. Het gaat om gezinnen, alleenstaanden en echtparen vanaf 18 jaar.

Naast 19 plaatsen voor individuen hebben ze 12 appartementen waar ze gezinnen opvangen. De verblijfsduur varieert van enkele dagen tot gemiddeld drie maanden.

Men kan zich dagelijks van maandag t/m vrijdag telefonisch aanmelden bij Voordeur Iriszorg Zuid: 024-8908401.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2011)

 

NUNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen)

In de Betouwstraat 19

6511 GB Nijmegen

Postbus1053

6501 BB Nijmegen

Tel: 024 – 3 65 68 35 (kantoor)

Tel: 024 – 3 24 59 40 (nachtopvang)

E-mail: info@nunn.nl

Website: http://www.nunn.nl/

Een opvang voor daklozen, die gerund wordt door daklozen zelf.

(gegevens gecontroleerd op 23-2-2011)

 

NUNSPEET

 

Crisisopvang Nunspeet

Brinkersweg 71

8071 GS Nunspeet

Tel: 0341 – 25 30 90

Fax: 0341 – 26 28 18

Website: http://www.iriszorg.nl/voorzieningssoorten/crisisopvang

24-uurs opvang, begeleiding en hulpverlening aan personen in een bedreigende of acute crisissituatie van psychosociale aard. Het gaat hierbij om mannen en vrouwen vanaf achttien en (eenouder)gezinnen die niet door hun eigen omgeving of overige hulpverleningsinstanties adequaat opgevangen kunnen worden. Er zijn vijftien plaatsen, verdeeld over veertien kamers. Er geldt een maximum verblijfsduur van drie maanden.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2011)

 

OOSTERHOUT

 

’t Vluchtheuveltje

Kastanjelaan 125 - 127

4902 RL Oosterhout

Tel: 076 – 5 64 50 55

E-mail: vluchtheuveltje@smobreda.nl

Website: http://www.smobreda.nl/

Crisisopvang met 11 bedden voor mannen en vrouwen met of zonder kinderen. In principe regiogebonden.

(gegevens gecontroleerd op 9-3-2012)

 

OSS

 

Verdihuis

Kardinaal de Jongstraat 17

5348 BG Oss

Tel: 0412 – 63 62 51

E-mail: info@verdihuis.nl

Website: www.verdihuis.nl

Crisisopvang voor gezinnen en individuen. Jongeren tussen de 15 en 18 jaar kunnen via jeugdzorg of jeugdhulpverlening worden geplaatst met tussenkomst van Stichting Oosterpoort (http://www.oosterpoort.org/)

(gegevens gecontroleerd op 13-3-2011)

 

PURMEREND (Noord-Holland)

 

Algemeen Opvangcentrum Purmerend

Gouw 10

1441 CP Purmerend

Tel: 0299 – 43 47 66

Fax: 0299 – 41 32 64

E-mail: info@opvangcentrumpurmerend.nl

Website: www.opvangcentrumpurmerend.nl

Biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven.

(gegevens gecontroleerd op 10-3-2012)

 

SPIJKENISSE

 

Leger des Heils Spijkenisse De Opstap

Breeweg 11

3201 VB Spijkenisse

Tel: 0181 – 65 98 83

Website: http://www.ldh-spijkenisse.nl/de_opstap.html

De Opstap is bedoeld voor volledige of onvolledige gezinnen, mannen en vrouwen die in een crisissituatie zitten en tijdelijk opvang en begeleiding nodig hebben. Indien het om ouders met kinderen gaat, kunnen ook minderjarigen opgenomen worden.

Let op: nemen alleen mensen uit hun regio op.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2011)

 

Humanitas – Dak boven je hoofd

Ganzenhoek 49

3201 JC Spijkenisse

Tel: 0181 – 62 37 88

E-mail: team.jo@humanitas-dak.nl

Opvang Jongvolwassenen biedt opvang aan jongeren en jongvolwassenen (18 - 28 jaar) die dreigen dak- en thuisloos te worden, of dit reeds zijn en begeleidt hen bij het proces van resocialisatie.

(gegevens gecontroleerd op 20-3-2012)

 

UTRECHT

 

Centrum Vaartserijn

Meerkoethof 6

3582 DA Utrecht

Postbus 13251

3507 LG Utrecht

Tel: 030 – 2 19 26 21

Fax: 030 – 2 19 26 39

Website: info@centrumvaartserijn.nl

Centrum Vaartserijn biedt een tijdelijke woonomgeving voor mannen en vrouwen die door wat voor omstandigheden ook, zonder woonplek zijn geraakt.

(gegevens gecontroleerd op 27-2-2011)

 

NOiZ (Nachtopvang in Zelfbeheer)

Keulsekade 37

3531 JX Utrecht

Tel: 030 – 2 51 72 80

Website: www.tussenvoorziening.nl

Telefonisch reserveren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Opvang voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Er is een aparte slaapzaal voor vrouwen en voor paren.

Onderdeel van Stichting De Tussenvoorziening. Werken met regiobinding.

(gegevens gecontroleerd op 22-2-2011)

 

Crisisopvang Weerdsingel

Weerdsingel OZ 34

3514 AC Utrecht

Tel: 030 273 04 07

E-mail: weerdsingel@tussenvoorziening.nl

Website: www.tussenvoorziening.nl

Dak- en thuisloze mannen en vrouwen vanaf 17 jaar en eenoudergezinnen met uiteenlopende psychosociale en materiŽle problemen.

Onderdeel van Stichting De Tussenvoorziening. Werken met regiobinding.

(gegevens gecontroleerd op 27-2-2011)

 

Sleep-Inn ’t Snurkhuis

Jansveld 51

3512 BE Utrecht

Tel: 030 – 2 31 53 26

E-mail: medewerkssleep-inn@tussenvoorziening.nl

Website: www.tussenvoorziening.nl

De Sleep-inn is een nachtopvang en biedt tijdelijk onderdak aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Werken met regiobinding.

(gegevens gecontroleerd op 27-2-2011)

 

VOGELWAARDE (ZEEUWS VLAANDEREN)

 

Leger des Heils – Hoeve La Salette

Rapenburg 119

4581 AC Vogelwaarde

Tel: 0114 – 67 60 85

Fax: 0114 – 67 60 86

Website: http://www.xs4all.nl/~dekeling/Salette/

Opvangvoorzieningen voor individuen en gezinnen.

(gegevens gecontroleerd op 20-2-2011)

 

Sociale Kaart Rotterdam Plus