SOCIALE KAART ROTTERDAM

Deelgemeente Delfshaven

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

De Sociale Kaart van de Deelgemeente Delfshaven 

Onder de Deelgemeente Delfshaven vallen de volgende postcodes en buurten:

3021 Middelland, Omg. Middellandplein, Graaf Florisstraat, Schietbaanlaan

3022 Nieuwe Westen Noord

3023 Nieuwe Westen Zuid

3024 Delfshaven

3025 Bospolder

3026 Tussendijken

3027 Spangen

3028 Oud-Mathenesse

3029 Nieuw-Mathenesse

Deelgemeente Delfshaven op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Delfshaven

 

BEWONERSORGANISATIES

Bewonersorganisatie Middelland

Joost van Geelstraat 4

3021 VM Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 68 98

Fax: 010 – 4 25 71 12

E-mail: boml@chello.nl

Invullen van formulieren. Lezen van brieven. Voor postcode: 3021.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

BUURTBEMIDDELING DELFSHAVEN

Potgieterstraat 14
3027 TX Rotterdam 
Tel: 010 – 4 37 57 92
E-mail:
info@buurtbemiddeling-delfshaven.nl

Website: http://www.buurtbemiddeling-delfshaven.nl 

Buurtbemiddeling is er voor bewoners in de wijk, die problemen of ruzie hebben met de buren. Het richt zich op herstel van communicatie en op (het ontwikkelen van) de kracht van mensen om zelf hun conflicten op te lossen.

(gegevens gecontroleerd op 28-3-2013)

 

DEELGEMEENTE DELFSHAVEN

Stadswinkel Delfshaven

Looiershof 1 (bezoekadres)

3024 CZ Rotterdam

Postbus 63006

3002 JA Rotterdam

Tel: 14010

E-mail: info@delfshaven.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/delfshaven

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

DOSA-REGISSEUR

Marjo Andriessen

Tel: 010 – 4 25 04 85 /  06 – 22 82 10 51

E-mail: dosa@delfshaven.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/eCache/TER/10/11/566.html

DOSA staat voor Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak. Het doel van DOSA is het tijdig voorkůmen van ernstig probleemgedrag bij jongeren in een bepaalde deelgemeente. Verder het tegengaan en bestrijden van hinderlijk en overlastgevend gedrag onder jongeren in die deelgemeente. DOSA zorgt er, samen met de partners, voor dat risico - en probleemjongeren (weer) naar school of aan het werk gaan of indien nodig in een hulpverleningstraject geplaatst worden.

DOSA richt zich op alle jongeren tot 23 jaar, die binnen een bepaalde deelgemeente wonen en problemen hebben. Die problemen kunnen gaan over slechte omstandigheden in het gezin. Maar ook over financiŽn, huisvesting, gezondheid, school, werk of problemen met politie en justitie en relaties of sociale omgeving. Het gaat om zware problematiek die de mogelijkheden en capaciteit van de professional te boven gaat. Of er is sprake van overlast. De aanpak richt zich niet alleen op individuen maar soms ook op een heel gezin.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

DRUGSOVERLAST

Zie “Verslavingen”.

 

FORMULIEREN INVULLEN

Bewonersorganisatie Middelland

Joost van Geelstraat 4

3021 VM Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 68 98

Fax: 010 – 4 25 71 12

E-mail: boml@chello.nl

Invullen van formulieren. Lezen van brieven. Voor postcode: 3021.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Buurtwinkel Het Nieuwe Westen

Pupillenstraat 56

3023 VW Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 84 77

E-mail: bo@hetnieuwewesten.nl

Website: http://www.hetnieuwewesten.nl/

Inloopspreekuur van ma t/m do : 10.00-13.00 uur

Invullen van formulieren. Lezen van brieven. Plegen van lastige telefoontjes naar instanties. Voor postcodes 3022 en 3023.

(gegevens gecontroleerd op 5-2-2011)

 

GOEDKOOP ETEN

Eetclub Annie Verdoold

Wester Volkshuis

Spartastraat 1

3027 ER Rotterdam

Tel: 010 – 4 15 38 87

E-mail: ed.versloot@disck.nl

Elke maandag en woensdag om 17.00 uur kunnen ouderen (55+) uit Spangen, Delfshaven en soms ook daarbuiten hier tegen kostprijs eten. Als men voor het eerst gaat, eerst even bellen (vragen naar Annie).

(gegevens gecontroleerd op 7-3-2013)

 

Resto van Harte

Gezamenlijk eten met anderen. Kosten voor een driegangenmenu: € 6,- (of € 3,- voor minima).

Website: www.restovanharte.nl

Resto van Harte – Schiemond

Buurtcentrum Schiemond

Dempostraat 143

3029 CL Rotterdam

E-mail: e.ates@restovanharte.nl

Dinsdag en donderdag. Open 17.30 uur. Maaltijd om 18.00 uur.

Reserveren via tel: 0900-900 30 30 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

JONGEREN / KINDEREN

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Delfshaven

Duivenvoordestraat 65

3021 PD ROTTERDAM

Tel. 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgdelfshaven.nl/

Het CJG is een wijkgerichte basisvoorziening waar alle kinderen, ouders, jongeren en professionals welkom zijn met hun vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien.

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

CVD Jongeren – Foyer Henegouwerlaan

Henegouwerlaan 85

3021 CV Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl/

Beschermde woonvorm voor 32 jongeren (m/v) van 18 t/m 23 jaar, waar 7 x 24 uur medewerkers aanwezig zijn. In deze voorziening worden uitsluitend alleenstaande jongeren opgenomen. Jongeren afkomstig uit de Deelgemeente Delfshaven hebben voorrang.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

Voorleesexpress

Henegouwerplein 16

3021 PM Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 30 22

E-mail: rotterdam@voorleesexpress.nl

Website: http://www.voorleesexpress.nl/

Een voorlezer komt wekelijks bij een gezin thuis, waar de kinderen opgroeien met een taalachterstand. Ze leest twintig keer voor in het gezin, op een vaste avond en een vaste tijd. Samen met de ouders kijkt ze hoe het voorlezen een blijvende plek kan krijgen in het gezin. De VoorleesExpress is voor alle kinderen tussen de 2 en 8 jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal. De Voorleesexpress is actief in de deelgemeenten Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen/Crooswijk, en Noord.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

Zie ook hierboven onder “DOSA-regisseur”.

 

KLUSSEN

Pameijer : Klus en Werk

Postbus 22406

3003 DK Rotterdam

Tel: 010 – 2 71 00 00

E-mail: helpdesk.ingang@pameijer.nl

Website: http://www.pameijer.nl/node/101

Werkproject voor mensen met psychiatrische problematiek voor en door bewoners van de deelgemeente Delfshaven. Ze klussen in en om het huis bij particuliere klanten, instellingen en stichtingen in deelgemeente Delfshaven en omstreken.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2012)

 

MAATSCHAPPELIJK WERK

 

Zowel

Tel: 010 – 2 86 14 05

Aanmelding: aanmeldingen@zoweldelfshaven.nu

Website: http://www.zowel.nu/

(gegevens gecontroleerd op 3-8-2013)

 

Bij acute maatschappelijk werk zaken:

CVD-Bureaudienst

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 2 43 81 00

Website: www.cvd.nl 

Geopend op werkdagen van 09.00-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur. Men kan zonder afspraak langs komen.

Indien er acute vragen of problemen zijn en er zijn wachtlijsten zijn bij het maatschappelijk werk in de deelgemeente, dan kan men terecht bij CVD-Bureaudienst. CVD-Bureaudienst heeft als werkgebied heel Rotterdam.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2013)

 

MANTELZORG

Mantelzorg is de hulp bij het dagelijks functioneren, die vrijwillig en onbetaald wordt verleend aan personen uit het sociale netwerk die vrij ernstig fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen hebben.

 

Steunpunt Mantelzorg Delfshaven

Bospolderstraat 39 b

3025 ET Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 94 92

E-mail: mantelzorg@smdd.nl

Website: www.smdd.nl

(gegevens gecontroleerd op 10-2-2013)

 

ONBENUTTE KWALITEITEN

OK-Bank

Tidemanstraat 80

3022 SM Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 37 77

Fax: 010 – 2 21 44 39

E-mail: wendy.hazenberg@disck.nl

Websites: http://www.onbenuttekwaliteiten.nl/ en www.disck.nl

Onbenutte Kwaliteiten begeleidt en activeert mensen met het doel hen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Ze bieden trajecten die gericht zijn op zelfredzaamheid en het voorkomen van maatschappelijk isolement.

(gegevens gecontroleerd op 8-5-2012)

 

OPBOUWWERK

Delphi Opbouwwerk

Heemraadstraat 60 (Centraal Bureau)

3023 VJ Rotterdam

Tel.: 010 – 4 76 76 00

E-mail: delphi@delphiopbouwwerk.nl

Website: http://www.delphi-opbouwwerk.nl/

Het opbouwwerk zet methodieken in waarmee maatschappelijke problemen met participatie van de doelgroep, de bewoners, worden aangepakt. De opbouwwerkers zijn actief op verschillende terreinen zoals: straat- en buurtaanpak en het ondersteunen van bewonersinitiatieven, veiligheid, samenwerking tussen school, ouders en buurt en het stimuleren van empowerment en emancipatie.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

OUDEREN

 

Bhisvaas

Tidemanstraat 80

3022 SM Rotterdam

Tel: 088 – 8 233 233 (klantenservice Aafje)

Website: www.aafje.nl

Maandag en woensdag van 13.00-17.00 uur inloop voor Surinaams-Hindoestaanse senioren.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

Eetclub Annie Verdoold

Wester Volkshuis

Spartastraat 1

3027 ER Rotterdam

Tel: 010 – 4 15 38 87

E-mail: ed.versloot@disck.nl

Elke maandag en woensdag om 17.00 uur kunnen ouderen (55+) uit Spangen, Delfshaven en soms ook daarbuiten hier tegen kostprijs eten. Als men voor het eerst gaat, eerst even bellen (vragen naar Annie).

(gegevens gecontroleerd op 3-2-2012)

 

SMDD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven)

Ouderenwerk

Centraal Bureau

Havenstraat 185

3024 SK Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 8 244

E-mail: info@smdd.nl

Website: http://www.smdd.nl

Bospolder Tussendijken

Bospolderstraat 39 b

3025 ET Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 82 31

Delfshaven Schiemond

Bospolderstraat 39 b

3025 AT Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 82 32

Middelland

Joost van Geelstraat 4

3021 VM Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 82 33

Nieuwe Westen

Tidemanstraat 80

3022 SM Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 82 34

Oud Mathenesse / Witte Dorp

P.C. Hooftplein 45

3027 AW Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 82 36

Spangen

P.C. Hooftplein 45

3027 AW Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 82 35

(gegevens gecontroleerd op 1-3-2012)

 

Wi Mofina Tampe

Beukelsweg 101-141

3022 GG Rotterdam

Website: http://www.laurens.nl/

Woongroep van Surinaamse ouderen.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

Zorgservice Delfshaven

Tel: 010 – 4 48 65 00

Zorgservice levert eenvoudige hulpdiensten aan ouderen en hulpbehoevenden, zoals hulp bij het doen van boodschappen, meegaan naar de dokter of helpen met het bereiden van eten. Diensten die niet meer betaald worden door de WMO.

(gegevens gecontroleerd op 2-12-2010)

 

Zie ook onder de “V” bij “Verzorgingshuizen”.

 

SOCIAAL & CULTUREEL WERK

Stichting DISCK

Postbus 6058

3002 AB Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 58 88

Fax: 010 – 2 76 33 44

E-mail: info@disck.nl

Website: http://www.disckgroep.nl/

DISCK SC&W (Sociaal, Cultureel & Werk) werkt in Delfshaven.

(gegevens gecontroleerd op 3-5-2012)

 

TAALCURSUS

Stichting Bij Corrie

Riederlaan 200

3074 CL Rotterdam

Tel: 010 – 7 42 04 66

E-mail: info@bijcorrie.org

Website: http://bijcorrie.org/

Organiseren allerlei activiteiten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling ťn die de culturele en maatschappelijke samenhang in de wijk bevorderen, waaronder de taalcursus Taal Dichtbij!. Deze cursus bieden ze aan in de deelgemeenten IJsselmonde, Delfshaven, Noord, Kralingen-Crooswijk, Overschie, Charlois en Feijenoord.

(gegevens gecontroleerd op 27-8-2013)

 

VERSLAVINGEN

Meldpunt Drugsoverlast Delfshaven

Tel: 010 – 2 76 00 00 (09.00-16.00 uur)

E-mail: meld.overlast@delfshaven.rotterdam.nl

(gegevens gecontroleerd op 5-6-2011)

 

VERZORGINGSHUIZEN

Woonzorgcentrum Delfshaven

Mathenesserlaan 500

3023 HL Rotterdam

Tel: 010 – 4 48 65 00

Fax: 010 – 4 48 65 99

Website: http://www.laurens.nl/

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

De Schans

Jan Kruijffstraat 230

3026 VP Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 88 88

Fax: 010 – 2 44 88 01

Website: http://www.laurens.nl/

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

VRAAGWIJZER

Met vragen over zorg, welzijn en wonen kan men terecht bij VraagWijzer. Speciaal opgeleide consulenten helpen in een persoonlijk gesprek verder. VraagWijzer adviseert, ondersteunt, verwijst door, begeleidt en zoekt in overleg met de cliŽnt naar een passende oplossing.

 

Delfshaven – Stadswinkel

Looiershof 1

3024 CZ Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 30 60

E-mail: info@vraagwijzerdelfshaven.nl

Open: ma en vr: 12.30 – 15.00 uur

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

Delfshaven – Pier 80

RŲsener Mantzstraat 80

3026 TV Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 30 60

E-mail: info@vraagwijzerdelfshaven.nl

Open: di en do: 9.00 – 12.00 uur

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

Delfshaven – Oud Mathenesse / Witte Dorp

Bulgaarsestraat 4

3028 BB Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 30 60

E-mail: info@vraagwijzerdelfshaven.nl

Open: di en do: 9.00 – 12.00 uur

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

Delfshaven – Post West

Tidemanstraat 80

3022 SM Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 30 60

E-mail: info@vraagwijzerdelfshaven.nl

Open: ma en wo: 9.00 – 12.00 uur

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

WIJKPASTORAAT

Wijkpastoraat Middelland

Volmarijnstraat 52b

3021 XT Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 58 25

Fax: 010 – 2 76 32 85

E-mail: powmld@antenna.nl

Website: http://www.volmarijnstraat.nl/html/pastorie.html

Activiteiten o.a.:

• De activiteiten voor vrouwen in het vrouwenhuis Rosa, zoals het koor Grenzeloos, een eetgroep. koffie-ochtenden en taalles

• Kinderwerk en huiswerkbegeleiding

(gegevens gecontroleerd op 29-2-2012)

 

WERK

UWV Werkbedrijf Heiman Dullaertplein

Heiman Dullaertplein 3

3024 CA Rotterdam

Postbus 201

3000 AE Rotterdam

Tel: 010 – 8 50 21 00

Fax: 010 – 8 50 21 01

Voor postcodes: 3011 t/m 3016 en 3021 t/m 3029

(gegevens gecontroleerd op 4-5-2012)

 

WONEN

CVD Jongeren – Foyer Henegouwerlaan

Henegouwerlaan 85

3021 CV Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl/  

Beschermde woonvorm voor 32 jongeren (m/v) van 18 t/m 23 jaar, waar 7 x 24 uur medewerkers aanwezig zijn. In deze voorziening worden uitsluitend alleenstaande jongeren opgenomen. Jongeren afkomstig uit de Deelgemeente Delfshaven hebben voorrang.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

WIJKWINKEL

Wijkwinkel Bospolder Tussendijken (Bo-Tu)

Rosener Manszstraat 80

3026 TV Rotterdam

Tel: 010 – 4 78 09 48

Open: ma t/m do 9.30-12.00 en 13.00-15.30 uur

E-mail: wilma.ackermans@delphiopbowwerk.nl

Website: http://www.delphiopbouwwerk.nl

Invullen van formulieren. Lezen van brieven. Plegen van lastige telefoontjes naar instanties. Voor postcodes 3025 en 3026.

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2011)

Sociale Kaart Rotterdam Plus