Gay & Lesbian Opera

(Back) to my homepage


Here you can find Operas with a gay or lesbian story or Operas with gay, lesbian or bisexual main characters. Click on the name of the Opera to go to their own page.
Hier kan je Opera's vinden met een homoseksueel of lesbisch thema of Opera's met homoseksuele, lesbische of biseksuele hoofdpersonen. Klik op de naam van de Opera om naar de eigen bladzijde te gaan.

Harvey Milk

Death in Venice