« May 2018 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
You are not logged in. Log in
My Blog
Sunday, 16 April 2006
Talpa
Mood:  chillin'
Topic: Opinion
Talpa is sinds 13 augustus 2005 aan het uitzenden in Nederland en toen deze nieuwe zender werd aangekondigd had ik zoiets van 'weer een nieuwe zender erbij met meer van hetzelfde'. Om mezelf te ontzien besloot ik om niet naar die zender te kijken en dan te zien hoelang ik dat vol zou houden. Nu zijn we 8 maanden verder en ik heb nog geen Talpa uitzending gezien. Op de een of andere manier geeft me dit voldoening.
Talpa is a Dutch TV broadcaster which is on TV since August 13, 2005. When Talpa was anounced the idea came to my head that this was again much more of the same thing. I decided not to watch Talpa and see for myself how long I could keep it up not to watch their programs. Now, eight months on and I still haven't seen any of their programs. In some way or another this makes me feel good.

Posted by gayinfo at 8:00 PM MEST
Updated: Sunday, 16 April 2006 8:07 PM MEST
Wednesday, 15 March 2006
Planning for the new gardening season
Mood:  happy
Topic: Gardening
Vandaag is een erg zonnige dag en ondanks dat het nog best koud is en het tuinseizoen in Nederland nog niet echt begonnen is ben ik al weer plannen aan het maken voor onze volkstuin. Ik heb al een aantal zaden gekocht, zoals courgettes, erwten, basilicum en lavendel. Ik zaai de meeste zaden thuis voor en laat ze aansterken voor dat ik ze in de tuin zet. We hebben veel te doen in onze tuin dit jaar, zoals een deel helemaal opnieuw doen en we moeten ons kleine huisje verven. Dit huisje heeft een douche, een kleine keuken en een slaapbank. We mogen er van 1 april tot oktober blijven slapen. Werken aan onze volkstuin is een van onze manieren om weg te komen van ons hectische leven en het leven in de grote stad. We huurden de tuin en kochten het huisje een aantal jaren geleden. De vorige eigenaar was een echte verzamelaar. Al de dingen die anderen weggooiden, verzamelde hij weer in zijn tuin. Na al die jaren hebben we nog steeds dingen over die we nog steeds weg moeten gooien, die van hem waren. Ik denk dat dit jaar de tuin eindelijk ONZE tuin zal zijn.
Today is a very sunny day and though it's still quite cold and the gardening season in the Netherlands has not really started I'm making plans for our allotment garden. I have already bought some seeds, like courgettes/zucchini, peas, basil and lavender. I sow most seeds at home and let them strengthen here before planting them in our garden. We have a lot to do in our garden this year, like redoing part of it and painting our little house. This house has a shower, a little kitchen and a sofa bed. We are allowed to sleep over from april 1 to october. Our allotment is one of our ways to get away from hectic life and city life. We hired the garden and bought the small house a couple of years ago. The former owner was a real collector. All the things other people threw away, he collected again in his garden. After these years we still have things left that we have to throw away that were his. I think this year finally it will be OUR garden.

Posted by gayinfo at 5:30 PM CET
Updated: Wednesday, 15 March 2006 5:30 PM CET
Friday, 3 March 2006
The Minister of Hate
Mood:  irritated
Topic: Opinion
Ik las vandaag in de Volkskrant dat Minister Verdonk denkt dat Iran een veilige plek is voor homoseksuelen en dat ze homoseksuele asielzoekers weer terug wil sturen. Ik denk dat deze Minister aangeklaagd moet worden wegens het in levensgevaar brengen van mensen!
I read in my newspaper today that Dutch Minister Verdonk thinks Iran is a safe place for homosexuals and that she wants to send back gay asylumseekers! I think that this Minister should be charged with bringing people in mortal danger!

Posted by gayinfo at 4:49 PM CET
Updated: Friday, 10 March 2006 2:01 PM CET
Saturday, 14 January 2006
Sonny Boy
Mood:  happy
Ik ben momenteel bezig in het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Het is een boek dat ik maar moeilijk neer kan leggen. Het gaat over het waargebeurde verhaal van de relatie die een blanke Nederlandse vrouw krijgt met een zwarte Surinaamse man en hoe het hen verder vergaat. In het begin van het boek leer je de karakters kennen en ga je automatisch steeds meer sympathie voor het stel voelen. Ik ben nu bezig aan het stuk waarin het oorlog is. Alhoewel ik veel over de oorlog gelezen, gezien en gehoord heb doet de beschrijving door Annejet van der Zijl van het dagelijkse leven in de oorlog weer op een andere (nog meer beklemmend) manier voelen hoe het voor de gewone mens moet zijn geweest om de oorlog mee te maken.
Een aanrader dit boek!
I am currently reading the book Sonny Boy by Dutch writer Annejet van der Zijl. It's a book that I just can't stop reading. This true story tells about the relationship between a white Dutch woman and a black Surinam man and what happens to them. In the beginning of the book you're getting to know the characters and automatically you feel more and more sympathy for the couple. I'm now reading the part where World War II has started. Though I have read, seen and heard about this war, the way Annejet van der Zijl describes daily life during wartime made me feel in a different (more oppressive) way how normal life must have been for people during those years of war.
This book is a winner!

Posted by gayinfo at 10:12 PM CET
Updated: Sunday, 19 March 2006 8:49 PM CET
Saturday, 7 January 2006
Onthuftering/Fighting loutish behaviour
Mood:  irritated
Now Playing: Paul Anka : Rock swings (Album)
Topic: Opinion
Toen we op 1 januari jl. met de trein terug kwamen uit Londen ging in Brussel een man naast mij zitten die eerst met zijn rug tegen mij aan ging zitten en telkens weer met een vaart tegen mij aan kwam zitten. Toen ik mij elleboog iets naar buiten zette om afstand te cre?ren, begon hij boos tegen me uit te vallen. Ik kon gelukkig rustig reageren en zei quasi verbaasd dat ik even moest verzitten. Hij reageerde gelukkig verder niet met woorden, maar ging wel terwijl hij nog met zijn rug naar mij toe zat achteruit schoppen en toen hij recht op zijn stoel zat met zijn benen wijd zitten. Ik was woedend op deze hufter en zou hem het liefst voor zijn muil hebben geslagen. Het gebeurt me steeds vaker dat ik me erger aan het gedrag van anderen. Bijna iedere dag zie ik wel klootzakken die met hun auto door het rode licht rijden (en dan heb ik het niet over "nog net", maar die gewoon doorrijden ondanks dat het licht al een tijd op rood staat). Afgelopen week zag ik twee allochtone jongeren die lopend een tweetal agenten inhaalden en expres in het voorbijgaan de agenten aanstoten en daarna vlak voor die agenten naar rechts gingen, zodat de agenten gehinderd werden. De agenten zeiden niets van het hufterige gedrag van de jongens. Het lijkt me nogal logisch dat jongeren geen respect opbrengen voor de politie als de politie zo met zich laat sollen. Hoe kunnen we Nederland toch onthufteren? Ik denk dat een van de manieren is om de kinderen op de basisscholen manieren te leren. Ik werk op basisscholen en zie dat niet ieder kind dat meekrijgt van zijn ouders. Mijn inziens heeft de school daar ook een taak in, maar scholen verwijzen vaak weer naar de ouders en vinden het niet hun taak om kinderen dat bij te brengen. Ook de ouders zouden aangepakt moeten worden. Geef ze maar verplicht cursussen als hun kind zich niet weet te gedragen. Dit is aanpakken aan de basis van het leven.
When we came back from London on January 1st by train, in Brussels a man came to sit next to me who at first sat down with his back to me and then kept rocking fort and back against me. When I put out my elbow to create some distance between him and me he began to call me names. Gladly I was able to react calmly and and I said playing surprised that I just had to sit in a different way. He didn't react with more words, but started kicking backwards (while still sitting with his back to me) with his feet and when sitting straight forward he put his legs wide so that I had no room to move my legs. I was so angry with this asshole and would like to have beaten him in his face. I notice that I more and more get annoyed by the behaviour of other people. Almost every day I see assholes who drive their car through a red light (and I'm not talking about just, but driving when the light has been red for a while). Last week I saw two immigrant boys walk past two police officers and they crossed the officers path by turning right right in front of them, to obstruct them on purpose. Those police officers didn't say anything about the loutish behaviour of the boys. It seems logical to me that young people don't have any respect for the police when the police allows behaviour like that. How can we fight loutish behaviour in the Netherlands? I think that one way is to teach the children in primairy schools how to behave. I work at two Primairy Schools and I see that not every child learns that skills from his parents. In my opinion this is one of the tasks of a school, but schools often say it's a task of the parents and not theirs. I think parents should also be handled. Send them to a compulsory course when their child doesn't know how to behave.
Deal with these problems at the beginning of their lives.

Posted by gayinfo at 4:54 PM CET
Updated: Tuesday, 7 February 2006 8:24 AM CET
Sunday, 18 December 2005
Finally
Topic: Daily Life
Vandaag ben ik eindelijk begonnen met mijn training voor de 10 kilometer loop op 9 april 2006. De eerste training bestaat uit 5 keer 2 minuten hard lopen en tussen die twee minuten hard lopen steeds twee minuten wandelen. Ik merkte hoe slecht mijn conditie is, want de 4e keer 2 minuten hard lopen hield ik niet vol. Ik voelde me misselijk en buiten adem. De 5e keer lukte weer wel. Ik hou jullie op de hoogte.
Today I finally started my training fot the 10 kilometer run on April 9, 2006. The first training is running 5 times two minutes with intervals of two minutes walking. I surely found out that my body is in a bad condition, because the fourth time I had to run for two minutes I stopped after a minute or so. I felt sick and was out of breath. Gladly the fifth time two minutes worked out well. I'll keep you posted.

Posted by gayinfo at 12:01 AM CET
Updated: Monday, 19 December 2005 8:34 PM CET
Thursday, 1 December 2005
Running
Mood:  happy
Topic: Daily Life
Vandaag heb ik de uitdaging aangenomen om op zondag 9 april 2006 10 kilometer hard te lopen. Die dag wordt in Rotterdam de Marathon gelopen en die zelfde dag is er ook een 10 kilometerloop. Nadat mijn huisarts mij onlangs aanraadde om weer te gaan sporten besloot ik weer hard te gaan lopen, wat ik een aantal jaren geleden ook gedaan heb. Ik had het hier vandaag over met een vrouwelijke collega die al iedere week hard loopt en we besloten om voor de loop in april te gaan trainen.
Today I accepted the challenge to run 10 kilometers on sunday April 9, 2006. That day the Rotterdam Marathon will take place and that same day there is also an 10 kilometers run. After my doctor told me recently to do some sports again I decided to go running again, what I have done a couple of years ago. Today I discussed this with a female collegue who already is running every week and we decided to go training for the april run.

Posted by gayinfo at 8:18 PM CET
Monday, 28 November 2005
Health
Mood:  happy
Topic: Daily Life
Vandaag kreeg ik de uitslag van mijn hartfilmpje: alles is OK. Wat een opluchting!
Today I received the result of my heart film: everything is OK. What a relief!

Posted by gayinfo at 12:01 AM CET
Thursday, 27 October 2005
Love
Mood:  happy
Topic: Daily Life
Richard is vandaag voor een aantal dagen weggegaan om een bezoek te brengen aan de World Music Expo WOMEX in Newcastle, England. Toen ik naar bed ging vond ik een kaart op mijn kussen met de tekst "slaap lekker".

Richard has left today for a couple of days to visit the World Music Expo WOMEX in Newcastle, England. When I went to bed I found a postcard on my pillow which said "sleep well".

Posted by gayinfo at 12:01 AM MEST
Updated: Friday, 28 October 2005 5:03 PM MEST
Tuesday, 18 October 2005
Omgaan met kritiek / Coping with criticism
Mood:  irritated
Now Playing: None
Topic: Opinion
Mijn leidinggevende vertelde me vandaag voor de zoveelste keer dat ik niet tegen kritiek kan. Dit is op zich al een moeilijke opmerking om mee om te gaan. Als je er tegen in gaat, kan men zeggen "zie je wel, je kan er niet tegen". Ik vind zelf dat ik wel met kritiek om kan gaan, maar dat kritiek wel op de juiste gegevens gebaseerd moet zijn. Ik vind mezelf best onzeker en neem elke vorm van kritiek mee en denk erover, heb het met anderen erover. Maar je hoeft het er niet mee eens te zijn. Mijn leidinggevende is iemand die snel conclusies trekt en invult voor anderen. Ze vindt blijkbaar dat ik haar kritiek aan moet nemen. Ik vind vaak dat ze een mening uit zonder het fijne van iets te weten. Ik raak hier in vast. Ik ben het er vaak niet mee eens. Maar ik kan er niet tegen in gaan.
My supervisor told me today again that she thinks I can't cope with criticism. To start with this is already a difficult remark to cope with. What if you say you don't think that's true. People can say then: "Now what did I say!". I myself think I can cope with criticism, but I think that any remark should be based on the right information. Actually I consider myself quite insecure and if someone critisizes me I think about it and talk about it with others. But that doesn't mean I have to agree with it. My supervisor is someone who comes to conclusions too fast and fills in for others. Ze thinks I should take her criticism seriously. To my opinion she speaks out her opinion about something without knowing the details. I get stuck in this. But I feel I can't do anything against it.

Posted by gayinfo at 9:15 PM MEST
Updated: Tuesday, 18 October 2005 9:31 PM MEST

Newer | Latest | Older