Hoera een homo

(Back) to my home page

(Back) to my TV page


Country: Netherlands
Year: 1978
Director: Wouter van Praag
Producer: Eefje Cornelis
Camera: Dirk Teenstra
Sound: Hugo de Vries
Editing: Wouter Snip
With the coorporation of: Wiro Bossewinkel, Harry van Huut, Ab Ramaker a.o.
Duration: 3 episodes of 25 minutes
First aired: October 6, 13 and 20, 1978 (IKON)
Story:
Series in three episodes about the fortunes of a teacher in a rural town. The teacher has a temporary appointment at a Christian primary school. During a parents' evening one of the items is if he can stay, after the town revolted against him because he danced with his partner at a sports club party. Every imaginable argument and many heard prejudices against homosexuality are used by the parents.
Verhaal:
Driedelige serie over het wel en wee van een onderwijzer in een plattelandsgemeente. De onderwijzer werkt met een voorlopige aanstelling aan een christelijke basisschool. Tijdens een ouderavond wordt gediscussieerd over de vraag of hij mag blijven, nadat het dorp in opstand is gekomen omdat hij met zijn vriend heeft gedanst op het feest van de sportvereniging. Alle denkbare argumenten en veel gehoorde vooroordelen tegen homoseksualiteit worden door de ouders te berde gebracht.
Available on: Video (website IKON)