Gimme gimme gimmeExecutive producer: Sue Vertue
Writer: Jonathan Harvey
Country: UK
Year 1999 (first series: six episodes and a millennium special), 2000 (second series: six episodes), 2001 (third series)
Cast:
- James Dreyfus : Tom Farell
- Kathy Burke : Linda La Hughes
- Brian Bovell : Jez
- Beth Goddard : Suze
- Rosalind Knight : Beryl
- Zita Sattar : Sultana
Story: Comedy about Tom and Linda, who share a flat and a longing for a man. Linda is overweight, loudmouthed and not particularly attractive. She thinks however she's gorgeous and irrestible. She's also sex mad and obsessed with men. Tom is an aspiring actor. He's got an agent, but finds it difficult to get parts. He doesn't like Linda much, in spite of (or perhaps because of) the fact that they share a flat. She isn't completely comfortable with his homosexuality, perhaps because she finds it difficult to live with a man who doesn't find her sexually attractive.
The Tune song of the series is the Abba song of the same name and is sung by James Dreyfus and Kathy Burke.
Verhaal: Komedie over Tom en Linda, die een flat en het verlangen naar een man delen. Linda heeft last van overgewicht, is luidruchtig en niet echt aantrekkelijk. Ze denkt echter dat ze verschrikkelijk mooi en onweerstaanbaar is. Ze is ook gek op seks en geobserdeerd door mannen. Tom streeft naar een carriere als akteur. Hij heeft een agent, maar merkt dat het moeilijk is om rollen te krijgen. Hij mag Linda niet echt, ondanks (of misschien juist dankzij) dat ze een flat delen. Zij heeft moeite met zijn homoseksualiteit, misschien omdat ze het moeilijk vindt om met een man samen te wonen die haar niet seksueel aantrekkelijk vindt.
De herkenningmelodie van de serie is de Abba song met de zelfde titel en wordt gezongen door James Dreyfus en Kathy Burke.

Available on: Gimme, Gimme, Gimme - The complete first series is available on video and DVD (october 2001)